Comentários do leitor

İhbar süresi ne kadar?

por Nemesis Nemesis (2019-10-13)


 

Çalışanlar için kanunda ihbar süresi denilen bir uygulama vardır. İş akdinin sonlandırılması için hem işçi hem de işveren çeşitli yükümlülükleri sahiptir. Bu yükümlülüklerin başında gelen uygulamalardan biri de ihbar süresidir. İş akdi işveren ya da işçi tarafından haklı fesihe imkan veren bir konu yoksa belirlenen bir süreden önce sonlandırılamaz. Belli bir süre gerekmektedir ve bu süreye ihbar süresi denilmektedir. Kısaca böyle bir durumda işçi habersiz işten ayrılamaz.

 

İhbar süresi işçinin çalışma süresi ile bağlantılıdır. Uzun süre çalıştığınız iş yerinde işçinin ihbar süresi de belli bir derecede uzun olmaktadır. İş sözleşmesinde de bu durumla alakalı bilgi bulunmaktadır. İhbar süresi ne kadar , Çalışma süresi altı aydan az olan kişiler için ihbar süresi iki haftadır. Çalışma süreleri altı aydan bir buçuk yıla kadar süren kişiler için dört hafta ihbar süresi, bir buçuk yıldan üç yıla kadar çalışanlar için altı hafta, üç yıldan fazla çalışanlar için ise sekiz hafta sonra iş fesi gerçekleşir.

 

İhbar tazminatı nedir?

 

İhbar tazminatı kanunda bildirim şartına uymayan taraf için bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. Bu durumda işveren bildirim süresine ait ücreti peşin vererek iş sözleşmesini fes edebilir. Kısaca ihbar süresine uymayan taraf tazminat ödemek zorundadır. Bunun haricinde ihbar tazminatına uyarak işçiyi işten çıkaracağını bildiren işveren işçiye her iş günü için 2 saat izin vermek zorundadır.