Comentários do leitor

GLOBAL ETİKET

por Can FIRTINA (2020-04-04)


Etiket konusunda bilgi birikimini ve tecrübesini ürünlere aktararak müşterilerine devamlı kaliteli etiket üreten  https://globaletiket.com/ sizlere her zaman hizmet etmenin gururunu yaşamaktadır. Ürettiği ürünler hem yurt içi hem de yurt dışında tüketilmektedir.  

Neredeyse tüm sektöre hitap eden barkod etiket kalite barkod tarafından kaliteli şekilde üretilmektedir.  Ürettiğiniz ya da sattığınız ürünlere yeni bir görünüm kazandırmak isterseniz barkod etiketten faydalanabilirsiniz.

Termal barkod etiketler müşterilerin talepleri doğrultusunda farklı ebatlarda üretilebilmektedir. Ayrıca belli standartların gözetildiği barkod etiket sisteminde ürünlerdeki karışıklıklar tamamen ortadan kaldırılmaktadır.

Örneğin bir standarda göre barkodlarda birinci kısım ülke kodlarını gösterebilmektedir. Ülke kodları genelde üç haneden oluşabilmektedir. Bu kapsamda her ülke bir koda sahip olabilmektedir. Ülke kodundan sonra gelen kısım ise firma kodudur. Firma kodları dört haneden oluşabilmektedir. Mamul kodu ise firma kodundan sonra gelebilmektedir. En son rakam ise genellikle kontrol kodudur. Peki kontrol kodu ne demek? Kontrol kodu ise diğer rakamların hatalı olmamasını sağlamak için belli formüller doğrultusunda ortaya konulmaktadır.

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde işletmelerde barkodlama sistemi sürekli gelişim göstermektedir. Barkod ve etiket sistemi konusundaki gelişimleri kalite barkoddan takip etmek mümkündür. Burada çeşit çeşit barkod ve etiket ürünlerine rastlamak mümkündür.

Ayrıca gelişmiş firmalarda otomasyon ve barkod sistemleri son zamanlarda daha sık kullanılır vaziyete gelmiştir. Çünkü barkod ve otomasyon sistemi bir kolaylıktır. Bu kolaylığın farkına varan firmalar hızlı bir şekilde barkod ve otomasyon sistemine geçmektedir.  Böyle ürünlere ait bilgiler; müşteri, tedarikçi tarafından kullanılarak paydaşlara büyük imkanlar sağlanmaktadır. Bu tür bilgilerde barkod sistemi sayesinde hızlı ve güvenilir şekilde herkes tarafından faydalanılır vaziyete gelmektedir.

Bir işletmede gelişmiş bir  barkod uygulaması olan kare kod uygulaması mal ve hizmetlerin tedarik ve sunum aşamalarında daha geniş kolaylıklar sağladığı uygulamalardan görülmektedir.

Son yıllarda gelişen teknoloji sayesinde, işletmelerde insan gücü ile yapılan birçok işin bilgi ve  iletişim teknolojileri sayesinde yapılması sağlanmış ve bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı gittikçe yaygınlaşmaktadır. Bu gelişim her daim barkod ve etiket sistemine de yansımaktadır. Ayrıca bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler işletmelerin bilgilerini kullanan diğer paydaşlara da hızlı bir şekilde yansımaya başlamıştır.